Để góp phần chung tay đẩy lùi tình trạng bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân bị bạo lực, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã xây dựng các video để giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính bị xâm hại thể ...