Tác phẩm đạt Giải B về chuyên ngành Mỹ thuật trong cuộc vận đồng sáng tác VH-NT huyện năm 2022Tác giả: Nguyễn Văn Ân