Thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ  Rông lần thứ IV, năm 2024.

Thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ Rông lần thứ IV, năm 2024.

Ngày 12/4, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện ban hành Kế hoạch số 01/KH-VHTTDL&TT về việc Thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tu Mơ  Rông lần thứ IV, năm 2024.1. Mục đích: - Nhằm nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng ...
“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện năm 2024

“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện năm 2024

Ngày 11 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND về việc “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn huyện năm 2024.1. Mục đích:- Thực hiện đồng bộ ...
Tổ chức Hội thi ẩm thực Quốc tế với chủ đề “ẨM THỰC DƯỢC LIỆU – TINH HOA NÚI RỪNG NGỌC LINH” lần thứ 2 và xác lập kỷ lục Việt Nam về món ăn chế biến từ Đẳng Sâm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2024

Tổ chức Hội thi ẩm thực Quốc tế với chủ đề “ẨM THỰC DƯỢC LIỆU – TINH HOA NÚI RỪNG NGỌC LINH” lần thứ 2 và xác lập kỷ lục Việt Nam về món ăn chế biến từ Đẳng Sâm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2024

Ngày 05 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số: 259/KH-UBND về việc Tổ chức Hội thi ẩm thực Quốc tế với chủ đề “ẨM THỰC DƯỢC LIỆU – TINH HOA NÚI RỪNG NGỌC LINH” lần thứ 2 và xác lập kỷ lục Việt Nam về món ăn chế biến từ Đẳng Sâm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 20241. Mục đích:- Hội ...
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum  “Đại ngàn Tây Nguyên -Tinh hoa hội tụ”

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum “Đại ngàn Tây Nguyên -Tinh hoa hội tụ”

“Đại ngàn Tây Nguyên -Tinh hoa hội tụ” Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023 được tổ chức 03 ngày với nhiều sự kiện.I. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI1. Quy mô: Khu vực Tây Nguyên, gồm 05 tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk, ...
Cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý III năm 2023

Cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý III năm 2023

Ngày 08 tháng 8, Hội đồng phối hợp Phổ biến - Giáo dục pháp luật huyện Tu Mơ Rông năm 2023 ban hành Công văn số 06/HĐPH về việc Cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý III năm 2023.Hội đồng phối hợp huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:1. Truy ...
Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 03 tháng 8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 344-CV/BTGHU về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã ...
Trục lợi từ thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Trục lợi từ thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Việc Công ty Cổ phần Tập đoàn y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam bị phát hiện dùng giấy xác nhận đã bị thu hồi từ lâu để đăng ký hồ sơ thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho sâm Ngọc Linh cho thấy những hành vi trục lợi từ thương hiệu sâm Ngọc Linh đang ngày càng tinh vi.Diện tích ươm sâm cấy mô ít ỏi của Công ...
Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2023

Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày 19 tháng 6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “ Hành trình Đỏ-Giọt hồng Bắc Tây Nguyên ” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2023.1. Mục đích:- Đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện trong ...
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Ngày 14 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số: 1791/UBND-KGVX về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế ...
Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn huyện.

Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn huyện.

Ngày 13 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1292/UBND-TP về việc Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn huyện.Thực hiện Văn bản số 1718/UBND-NC ngày 08/06/2023 của UBND tỉnh ...
Thi đua ái quốc

Thi đua ái quốc

Cách mạng tháng Tám thành công, ba năm sau, trong bộn bề công việc, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở vào giai đoạn gay go, quyết liệt, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành thời gian quý hiếm của mình để nghĩ về vấn đề thi đua. Ngày 11/6/1948, Người đã viết "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". ...
Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2023

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2023

Ngày 09 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1726/KH-UBND về việc Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2023.1. Mục đích:- Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến cấp sở, ...