• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2021

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2021

Ngày 18/10, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2950/UBND-NV về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI năm 2021.Theo đó UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ các khuyết điểm ...
Tăng cường cập nhật thông tin, viết tin, bài, bổ sung chuyên mục lên Trang thông tin điện tử

Tăng cường cập nhật thông tin, viết tin, bài, bổ sung chuyên mục lên Trang thông tin điện tử

Ngày 14 tháng 10, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2906/UBND-VHTT về việc tăng cường cập nhật thông tin, viết tin, bài, bổ sung chuyên mục lên Trang thông tin điện tử.Năm 2022, UBND huyện đã nâng cấp Trang Thông tin điện tử của huyện; đồng thời đầu tư cho UBND các xã Trang Thông tin điện ...
Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021

Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021

Ngày 25/8, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021.Việc ban hành Kế hoạch nhằm:- Đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công ...
Kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện

Kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 26/7, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Cáo cáo 494/BC-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc Kết quả rà soát, đánh giá và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến Chỉ số PAPI, Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2021 trên địa bàn huyện.Báo cáo đã chỉ rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến chỉ ...
Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn huyện

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn huyện

Ngày 11/7, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 trên địa bàn huyện.Mục đích:- Tiếp tục giữ vững, phát huy kết quả ...
Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022

Ngày 07/6, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:1. Đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ CCHC nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; thông qua đó làm rõ ...
Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính

Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính

Ngày 27/4/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1032/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng ...
Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ

Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 27/4/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1032/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng ...
Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh - một năm nhìn lại

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh - một năm nhìn lại

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.Phát huy hiệu ...
Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Sáng ngày 13/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn một số nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số ...
Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Hội nghị quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thực hiện nhiệmn vụ được giao tại Kế hoạch số1603/KH-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021,Chiều ngày 11/11/2021, tại phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh, Sở Nội vụ đã chủ trì, tổ chức Hội nghị ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 314
Hôm qua : 449