• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
421/BC-UBND Kết quả tiếp công dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 26/06/2023
392/BC-UBND Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2023 16/06/2023
390/BC-UBND Công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 16/06/2023
381/BC-UBND Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 14/06/2023
156/BC-UBND Kết quả thực hiện kết luận thanh tra quý I năm 2023 16/03/2023
155/BC-UBND Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023 16/03/2023
147/BC-UBND Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác quý II năm 2023 15/03/2023
01/ĐA-UBND Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với thác Siu Puông và tham quan mô hình Sâm Ngọc Linh tại xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông đến năm 2025 18/10/2021