• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tu Mơ Rông

Tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tu Mơ Rông

Thực hiện các chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Huyện Tu Mơ Rông cũng đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đao triển khai thực hiện, xác định vị trí quy hoạch vùng trồng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 11 xã. Bước đầu khảo sát xác ...
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021 Chi tiết báo cáo tại đây Văn phòng ...
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng 9 năm 2021

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng 9 năm 2021

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng 9 năm 2021 Chi tiết báo cáo tại đây Văn phòng HĐND-UBND huyện  
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 317
Hôm qua : 449