A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tu Mơ Rông

Thực hiện các chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Huyện Tu Mơ Rông cũng đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đao triển khai thực hiện, xác định vị trí quy hoạch vùng trồng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 11 xã. Bước đầu khảo sát xác định các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp huyện quy mô 5.335 ha trên địa bàn các xã lựa chọn mỗi xã từ 1-2 khu vực để phát triển chuyên canh cây dược liệu, hoặc chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương đến nay đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp cho 11/11 xã. Quy hoạch ít nhất 02 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (dược liệu, chăn nuôi gia súc) với quy mô 500 ha tại 02 xã Măng Ri và xã Ngok Lây. Đồng thời xây dựng, triển khai từ 01-02 mô hình được công nhận VietGap, Nông nghiệp hữu cơ…tạo tiền đề cho phát triển vùng nông nghiệp ứng dung công nghệ cao vào năm 2030.

 

/upload/104884/20220529/grab3bbe830_4_19_20ktn2.jpg

Vườn Sâm Ngọc Linh giống của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại huyện Tu Mơ Rông

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 hợp tác xã (Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông) áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chế biến, đầu ra trong chuỗi giá trị nông nghiệp và được UBND tỉnh chọn là hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Để dần hình thành khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Huyện đã và đang triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển cây dược liệu gắn với xây dựng cánh đồng lớn thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với phát triển cây dược liệu giai đoạn 2021-2025 và Đề án dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xay dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 nhằm kêu gọi các tổ chức cá nhân quan tâm khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung huy động và đa dạng hóa nguồn vốn cho đầu tư phát triến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gan với chế biến; Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Qua đó, từng bước phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững.


Tác giả: Tin: Phạm Hằng
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 486