Cấp phép xây dựng cho Hoàng Văn Sỹ

Cấp phép xây dựng cho Hoàng Văn Sỹ

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cấp phép xây dựng cho ông Hoàng Văn Sỹ, với nội dung như sau:1. Cấp cho (Ông): Hoàng Văn Sỹ.Địa chỉ: Trực Thái, Trực Ninh, Nam Định.2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở cấp 4.- Theo bản vẽ do chủ hộ tự lập và tự chịu trách nhiệm về an toàn ...
Cấp phép xây dựng cho A Trọng

Cấp phép xây dựng cho A Trọng

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cấp phép xây dựng cho A Trong, như sau:1. Cấp cho (Ông): A Trọng.2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở.- Theo bản vẽ do chủ hộ tự lập và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và sự liên quan về an toàn đến các công trình lân cận.- Gồm ...
Cấp phép xây dựng cho Dương Văn Nam

Cấp phép xây dựng cho Dương Văn Nam

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy phép xây dựng cho ông Dương Văn Nam với các nội dung:1. Cấp cho (Ông): Dương Văn Nam.Địa chỉ: Phường Lê Lợi, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.2. Được phép xây dựng công trình: Nhà ở cấp 4.- Theo bản vẽ do chủ hộ tự lập và tự chịu trách ...
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Báo cáo sô: 648/BC-UBND về việc báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 
Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 07 năm 2023

Danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 07 năm 2023

Trong tháng 7, trên địa bàn huyện có 01 hồ sơ TTHC quá hạn. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ngọk Yêu: Chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn để góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Đồng thời bổ sung hồ sơ đối ...
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công và các nguồn kinh phí khác tại phòng NN&PTNN huyện.

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công và các nguồn kinh phí khác tại phòng NN&PTNN huyện.

Ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kết luận số 03/KL-UBND về việc Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, quản lý, sử dụng tài sản công và các nguồn kinh phí khác tại phòng NN&PTNN huyện.