• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Ngày 23/11, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.Theo kế hoạch:1. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, cụ thể: - Chức danh công chức Văn phòng - Thống kế: 05 chỉ tiêu; - Chức danh công chức Văn hóa - xã hội: 04 ...
Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển)

Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển)

Ngày 18/11, Phòng Nội vụ huyện ban hành Thông báo số 12/TB-PNV về việc Bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển).Theo Thông báo:- Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực) thông báo bổ sung kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (xét ...
Công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

Ngày 17/11, Uỷ ban nhân nhân huyện ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện việc công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển).Theo Quyết định công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công ...
Huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 đối với bà Y Diêu

Huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 đối với bà Y Diêu

Ngày 11/11, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND về việc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2022 (xét tuyển) đối với bà Y Diêu.Theo Quyết định: Huỷ bỏ kết quả trúng tuyển đối với bà Y Diêu sinh ngày ...
Tuyển dụng Viên chức năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Tuyển dụng Viên chức năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2022.1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm- Biên chế viên chức được UBND tỉnh giao theo Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 16/05/2022 là 834 chỉ tiêu.- Số biên chế viên chức đã ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 438
Hôm qua : 1.220