Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
68/UBND-TNMT Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ô nhiễm môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 12/01/2023
44/TB-HĐND Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của TT HĐND huyện 30/12/2022
273/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện 28/12/2022
309/TB-UBND Lịch tiếp công dân năm 2022 của lãnh đạo UBND huyện 01/01/2022
Thông báo Công khai Kết luận Thanh tra về việc quản lý, sử dụng NSNN tại UBND xã Đăk Rơ Ông 22/11/2021
50/TB-UBND Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 14/04/2020
47/TB-UBND Tạm hoãn việc phát hành và thu hồ sơ dự tuyển viên chức 2020 31/03/2020
43/TB-UBND Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn đối với các vị trí tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện tu mơ rông 2020 18/03/2020