Sửa đổi hồ sơ đăng ký biến động đất đai từ 16/10/2023

Sửa đổi hồ sơ đăng ký biến động đất đai từ 16/10/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.Thành phần hồ sơ đăng ký biến động ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023

1. Quy định về phong tỏa tài sản của đối tượng thanh traNghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.Nghị định quy định rõ việc phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm: thực ...
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2023

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2023

1. Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

1. Điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcCó hiệu lực từ ngày  từ ngày 15/6/2023, Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định ...
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

1. Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viênBộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh ...
Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 4 năm 2023

Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 4 năm 2023

1. Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lậpBộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

1. Từ ngày 15/3, 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH&CN tại địa phươngThông tư số 20/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02 năm 2023

1. Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dânChính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, có hiệu lực từ ngày ...
Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, cụ thể như sau:- Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay ...