Sửa đổi hồ sơ đăng ký biến động đất đai từ 16/10/2023

Sửa đổi hồ sơ đăng ký biến động đất đai từ 16/10/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.Thành phần hồ sơ đăng ký biến động ...
Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Ngày 16/10/2023, Uỷ ban nhân nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về việc thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, theo đó Mục đích nhằm Thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá về thu hút đầu tư để đưa ...
Khai thác, sử dụng tài nguyên nước Dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi 1.

Khai thác, sử dụng tài nguyên nước Dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi 1.

Dự án thủy điện Đăk Psi 1 đã được Bộ Công thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1204/QĐ-BCT, ngày 27 tháng 4 năm 2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao cho Công ty Cổ phần thủy điện Minh Phát làm Chủ đầu tư tại văn bản số ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023

1. Quy định về phong tỏa tài sản của đối tượng thanh traNghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.Nghị định quy định rõ việc phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm: thực ...
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngày 28 tháng 7, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na ban hành Thông báo số 26/TB-UBND về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.Để tham gia tuyển chọn UBND xã Đăk Na thông báo đến ...
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Ngày 20 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện ban hành Thông báo số 05/TB-TTDVNN về việc Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Lần 2).Để tham gia tuyển ...
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2023

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7/2023

1. Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

1. Điều kiện được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcCó hiệu lực từ ngày  từ ngày 15/6/2023, Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định ...
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2023

1. Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viênBộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh ...
Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 4 năm 2023

Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ tháng 4 năm 2023

1. Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lậpBộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức ...
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

1. Từ ngày 15/3, 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực KH&CN tại địa phươngThông tư số 20/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa ...