• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông

Tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 19/5/2022, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tu Mơ Rông, với các chỉ tiêu chủ yếu: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 85.744,25 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 82.794,04 ha; đất phi nông nghiệp 2.525,40 ha; đất chưa sử dụng ...
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trồng cây dược liệu tại tỉnh Kon Tum

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trồng cây dược liệu tại tỉnh Kon Tum

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cụ thể như sau:Nhà đầu tư: Công ty TNHH CAPELLA GROUPĐịa chỉ trụ sở chính: 34B, phố Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Tên dự án đầu ...
Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo Quyết định 13/2022/QĐ-TTg ngày 09/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, cụ thể như sau:- Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay ...
Công khai kết quả trúng đấu giá

Công khai kết quả trúng đấu giá

Ngày 23 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.Giá trị tài sản là 01 chiếc xe mô tô Yamaha cũ, giá trị: 1.500.000đồng (một ...
Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

Danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

UBND huyện thông báo đến các đơn vị và UBND các xã được biết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được giới thiệu địa điểm, khảo sát vị trí đất. Hiện nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông có 04/22 danh mục thu hút đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể:Dự án đầu tư quản lý, bảo vệ ...
Thông báo gia hạn chủ trương khảo sát thực hiện dự án

Thông báo gia hạn chủ trương khảo sát thực hiện dự án

Ngày 12/05/2022, Ủy Ban nhân dân huyện ban hành công văn số 1186/UBND-TCKH, về việc thông báo gia hạn chủ trương khảo sát thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:Các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình khảo sát đối ...
Thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện

Thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn huyện

Ngày 11/05/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn số 1170/UBND-TCKH, về việc thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư theo Công văn số 993/SKHĐT-DN, ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.UBND huyện thông báo đến các đơn vị, địa phương và Quý Nhà đầu tư nội dung sau thu ...
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030

ỦY ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông công bố công khai tài liệu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 gồm các nội dung sau:1. Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum;2. Báo cáo ...
Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội

Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội

Để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 2 về ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 582
Hôm qua : 1.658