• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
670/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2023 26/12/2022
1282/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 31/12/2021
47/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tu Mơ Rông 11/01/2021
586/QĐ-UBND Công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tu Mơ Rông 12/08/2020