Lịch công tác Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023

Lịch công tác Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023 Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 06/03/2023  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND huyệnChánh Văn phòng; Phó CVP - Trần Công HồngPhòng họp UBND ...
Lịch công tác lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023

Lịch công tác lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023 Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xe Thứ 2, ngày 27/02/2023  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND huyệnChánh Văn phòng, Phòng họp UBND huyện (tầng 2)Đ/c ...
Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022

Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022

CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 26/12/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP, Phó CVP Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đ/c ...
Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 19/12/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP, Phó CVP Trần Công ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 19/12/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP, Phó CVP Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đ/c ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung lần 1)Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 12/12/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP, Phó CVP Trần Công ...
Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung)

Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyệnTừ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung)Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 12/12/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP, Phó CVP Trần Công HồngPhòng họp ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022; Điều chỉnh, bổ sung)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022; Điều chỉnh, bổ sung)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022; Điều chỉnh, bổ sung)Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 05/12/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP, Phó CVP Trần Công HồngPhòng ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN  Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung) Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 28/11/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, Các PCT  UBND huyệnChánh VP -Nguyễn Văn ĐangPhòng họp ...