• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN  Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 (Điều chỉnh, bổ sung) Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 28/11/2022  Sáng07h30 Hội ý lãnh đạo UBND huyện Chủ tịch, Các PCT  UBND huyệnChánh VP -Nguyễn Văn ĐangPhòng họp ...
Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

Lịch công tác Tuần Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022 Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xe Thứ 2, ngày 07/11/2022   Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyệnChủ tịch, PCT  UBND huyện – Vương Văn MườiChánh VP; PCVP Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ (ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ (ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022 Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 17/10/2022  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyệnChủ tịch, Các PCT  UBND huyệnChánh VP; PCVP –Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đc ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (Điều chỉnh lần 1)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 26/9/2022 đến ngày 01/10/2022 (Điều chỉnh lần 1)Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 26/9/2022  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyệnCác PCT  UBND huyệnChánh VP; PCVP –Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đc ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 19/9/2022  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyệnChủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP; PCVP –Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đc ...
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 90/9/2022

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/9/2022 đến ngày 90/9/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022  Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 05/9/2022  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyệnChủ tịch, các PCT  UBND huyệnChánh VP; PCVP –Trần Công HồngPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đc ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022 (điều chỉnh)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022 (điều chỉnh)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTừ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022 (điều chỉnh)Thời gianNội dungChủ trì/tham dựThành phầnĐịa điểmChuyên viênLái xeThứ 2, ngày 22/8/2022  Sáng07h30Hội ý lãnh đạo UBND huyệnChủ tịch  UBND huyện Chánh VP, các PCVPPhòng họp UBND huyện (tầng 2)Đc Tiến 07h45Làm ...
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 440
Hôm qua : 1.220