Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Nhằm đảm bảo đa dạng nguồn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu nội dung của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân, đảm ...
Đề cương phổ biến pháp luật Quý I năm 2023

Đề cương phổ biến pháp luật Quý I năm 2023

Ngày 21 tháng 02, Hội đồng Pháp luật huyện ban hành Công văn số 01/HĐPH về việc sử dụng Đề cương phổ biến pháp luật Quý I năm 2023.Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 15 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối hợp), Phòng Tư ...
Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực

Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành.STTVăn bảnLĩnh vựcNgày ban hànhNgày có hiệu lực1Quyết định 774/QĐ-TTgThanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng05/6/202001/7/20202Quyết định 808/QĐ-TTgĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí ...
Hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay tại Ngân hàng CSXH

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay tại Ngân hàng CSXH

Chính phủ vừa có Nghị định 36/2022/NĐ-CP hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15.Theo đó, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản ...
Giao đất ở cho HGĐ, cá nhân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK

Giao đất ở cho HGĐ, cá nhân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng ĐBKK

Ngày 18/5/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 590/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đề ra giải pháp về bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất, ...
Hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG

Tại nội dung Công văn 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Theo đó, quy trình tiếp nhận, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên cổng Dịch vụ công Quốc gia gồm 05 bước.Trong đó, NLĐ cần thực hiện ...
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022

1. Từ 21/5/2022, công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máyThông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.Theo đó, công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển ...
Bí mật nhà nước là gì? Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Bí mật nhà nước là gì? Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước

Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Vậy, việc bảo vệ bí mật nhà nước được quy định như thế nào? Bí mật nhà nước là gì? Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước (Ảnh minh họa)1. Bí mật nhà nước là gì?Căn cứ theo khoản 1, ...
Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ.Theo đó, quy định về luân chuyển cán bộ như sau:1. Phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển1.1. Phạm vi luân chuyển cán bộLuân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới ...
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2022

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 17 Năm 2022

1. Thời gian trang bị, sử dụng ca bin mô phỏng đào tạo lái xe ô tôĐây là nội dung tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, kéo dài thời gian trang bị, sử dụng ca bin mô phỏng đào tạo lái ô tô.Cụ ...