• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2021

Tài liệu phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2021

TT

NỘI DUNG

Xem, tải tại đây

1

Triển khai chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021 và Kế hoạch giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 huyện

Tải tại đây

2

Báo cáo (tóm tắt) chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021.

Tải tại đây

4

Báo cáo (tóm tắt) đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Tải tại đây

5

Báo cáo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020; nhiệm vụ giải pháp năm 2021

Tải tại đây

6

Công tác quản lý bảo vệ rừng, kết quả các tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm 2020

Tải tại đây

7 Dự thảo phương án giao chỉ tiêu, kế hoạch triển khai trồng rừng giai đoạn giai đoạn 2021-2025 cho các đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện Tải tại đây
8 Dự thảo Kế hoạch triển thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 113a-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. tải tại đây
9 Báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực đột phá năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 Tải tại đây
10 Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện. Tải tại đây
11 - Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong tháng 01 năm 2021.   
12 - Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Tải tại đây
13 - Báo cáo rà soát lại các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Tải tại đây
14 Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tải tại đây
15 - Báo cáo tình hình, kết quả triển khai hỗ trợ cứu lạnh cho nhân dân năm 2020 trên địa bàn huyện.  tải tại đây

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND-UBND huyện  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 740
Hôm qua : 1.304