• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 27/4/2022, UBND huyện ban hành Công văn số 1032/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; thực hiện đạt các chỉ tiêu giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Khuyến khích các đơn vị chủ động triển khai thí điểm những giải pháp có tính mới, sáng tạo liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị.

Tiếp tục rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về TTHC trong ngành và nội bộ đơn vị, địa phương để xem xét cắt giảm thêm thời gian giải quyết; tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định, hướng tới người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần.

Nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết hợp hiệu quả giữa hình thức làm việc trực tuyến và trực tiếp; đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tập trung triển khai kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đối với ngành hải quan, thuế, ngân hàng, để người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả, điều hành, thực hiện công vụ.

Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí… đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; vận động người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND huyện yêu cầu đối với các đơn vị được giao chủ trì, tham mưu các nhiệm vụ CCHC huyện căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC do UBND tỉnh ban hành, nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các nhiệm vụ có tính đột phá để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí/tiêu chí thành phần theo lĩnh vực được phân công (mỗi năm phải đề xuất ít nhất 01 nhiệm vụ đột phá).

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động đối thoại với người dân, doanh nghiệp, trực tiếp lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phản ánh về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính... còn bất cập, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Giao Phòng Nội vụ huyện tăng cường công tác kiểm tra CCHC, quy chế văn hóa công sở, xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân...


Tác giả: Tin: NVT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 758
Hôm qua : 1.304