A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, PAPI năm 2021

Ngày 18/10, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2950/UBND-NV về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI và Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số PAPI năm 2021.

Theo đó UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ các khuyết điểm và trách nhiệm nêu tại Báo cáo số 494/BC-UBND, ngày 26/7/2022 của UBND huyện triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX và Chỉ số PAPI năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) trước ngày 24/10/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ.

Nội dung của báo cáo cần làm rõ:

(1) Nguyên nhân dẫn đến các yếu kém, khuyết điểm;

(2) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan;

(3) Hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền.
2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác về cải cách hành chính năm 2022 đã được Phòng Nội vụ nêu tại Công văn số 797/PNV ngày 11/10/2022.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 254