A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy

Sáng ngày 25/01/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và xã, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Liên, TUV, Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện. Ảnh: PTLan

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 13 điểm cầu (02 điểm cầu ở huyện và 11 điểm cầu của xã) với 456 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã thông qua các nội dung: (1) Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/12/2021 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. (2) Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. (3) Những vấn đề mới được bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. (4) Một số điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. (5) Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (6) Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.  (7) Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, TUV, Bí thư Huyện ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí A Dân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phổ biến, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Dương Thành Long, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí A Hiệp, HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy do Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị nội dung cho Hội nghị chu đáo; các báo cáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc truyền đạt bám sát các nội dung văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy để triển khai. Tinh thần, thái độ học tập của đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu nhìn chung nghiêm túc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Liên, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để xác định hình thức tổ chức hội nghị phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định tại Hội nghị này cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phù hợp, nhưng phải đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian và các yêu cầu theo quy định. Trên cơ sở chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và căn cứ chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng để triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

 


Tác giả: Tin, ảnh: PT Lan  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 254