• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025

Nhằm Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho mọi người; huy động các tổ chức kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Tập trung nguồn lực duy trì và nâng cao chuẩn PCGD, XMC nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về việc Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, giai đoạn 2022-2025, theo đó 

Yêu cầu tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Mục tiêu: nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác PCGD, XMC nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội. Tiếp tục duy trì và nâng mức độ đạt chuẩn PCGD, XMC, đồng thời nâng cao các điều kiện bảo đảm PCGD, XMC. Huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu PCGD, XMC, cụ thể:

Đối với PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi

- Duy trì 100% xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99% trở lên.

- Tỉ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày đạt 100%.

- Tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 99,5% trở lên.

- Tỉ lệ trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt từ 97% trở lên

- Tỉ lệ trẻ 24 đến dưới 36 tháng tuổi ra lớp đạt từ 10% trở lên.

- Tỉ lệ trẻ từ 3-5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt từ 55% trở lên.

Đối với PCGD Tiểu học

- Duy trì 100% xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.

- Tỉ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ  99,5% trở lên.

- Tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 96% trở lên.

- Tỉ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98% trở lên.

- Tỉ lệ trẻ 6-14 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 80% trở lên.

Đối với PCGD Trung học cơ sở

- Tỉ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 85% trở lên

- Tỉ lệ trẻ từ 11-18 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 60% trở lên.

Đối với xóa mù chữ

- Duy trì 100% xã đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2.

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ mức độ 1 đạt 98,2% trở lên.

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ mức độ 1đạt 98% trở lên.

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ mức độ 1đạt 96,3% trở lên.

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ mức độ 2 đạt 98% trở lên.

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ mức độ 2 đạt 96,5% trở lên.

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ mức độ 2 đạt 89% trở lên.

Căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ; các đơn vị và UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Chi tiết kế hoạch tại đây


Tác giả: Tin: NVT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 440
Hôm qua : 1.220