A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu họp thứ 11-HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

\n

\n 1

\n
\n

\n - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 2

\n
\n

\n - Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện trong năm 2021.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 3

\n
\n

\n - Tờ trình về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 4

\n
\n

\n - Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí HĐND huyện năm 2020.

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 5

\n
\n

\n - Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân huyện.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 6

\n
\n

\n - Báo cáo tổng hợp một số vấn đề qua giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2020.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 7

\n
\n

\n - Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 8

\n
\n

\n - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020  và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 9

\n
\n

\n - Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 10

\n
\n

\n - Tờ trình về  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 11

\n
\n

\n - Tờ trình Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 12

\n
\n

\n - Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 13

\n
\n

\n - Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2021

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 14

\n
\n

\n - Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 15

\n
\n

\n - Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận Tổ đại biểu và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 16

\n
\n

\n - Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 17

\n
\n

\n - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện;

\n
\n

\n    Tải tại đây

\n
\n

\n 18

\n
\n

\n - Báo cáo tình hình xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

\n
\n

\n    Tải tại đây

\n
\n

\n 19

\n
\n

\n - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn 2016-2020.

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 20

\n
\n

\n - Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Tờ trình về  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Tờ trình về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

\n
\n

\n    Tải tại đây

\n
\n

\n 21

\n
\n

\n - Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 22

\n
\n

\n - Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 23

\n

\n  

\n
\n

\n - Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm  2021

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 24

\n
\n

\n - Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

\n
\n

\n Tải tại đây

\n
\n

\n 25

\n
\n

\n - Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 26

\n
\n

\n - Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm  2021 của Tòa án nhân dân huyện.

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 27

\n
\n

\n - Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện.

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 28

\n
\n

\n - Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện.

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 29

\n
\n

\n - Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về báo cáo của Tòa án nhân dân huyện.

\n
\n

\n Thẩm tra của BPC

\n
\n

\n 30

\n
\n

\n - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của các Ban HĐND huyện;

\n
\n

\n  

\n
\n

\n 31

\n
\n

\n - Thông báo về hoạt động của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền

\n
\n

\n  

\n

\n

\n  

\n\n \n\n\n \n \n Văn phòng HĐND-UBND huyện  \n


Tác giả: Văn phòng HĐND-UBND huyện  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 199