Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
20/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2021 19/01/2022
454/QĐ-UBND Thành lập Tổ kết nối lao động ngoài tỉnh về địa phương 30/07/2021