• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TU MƠ RÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu họp Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIV nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu họp Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIV nhiệm kỳ 2021-2026

STTNội dungĐơn vị trìnhTài liệu đính kèmGhi chú
0Chương trình kỳ họp thứ 4 CHUONG TRINH KI HOP THU 4 (d).doc 
1Báo cáo tình hình công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND huyệnThường trực HĐND huyệnBC.HĐND.32.pdf 
2Báo cáo tổng hợp ý kiếm, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIVThường trực HĐND huyệnThường trực HĐND.28.pdf 
3Báo cáo kết quả Giám sát của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022Thường trực HĐND huyệnBC.HĐND.26.pdf 
4Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ hợp thứ 4 HĐND huyệnThường trực HĐND huyệnBC.HĐND.33.pdf 
5Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023Thường trực HĐND huyệnFILE_20221216_095156_van ban_0012.pdf 
6Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2023Thường trực HĐND huyệnTTr.HĐND.13.pdf 
7Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023Thường trực HĐND huyệnTTr.HĐND.14.pdf 
1Báo cáo công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của các Ban của HĐNDCác Ban HĐND huyện1. Ban Dân tộc.07.pdf
2. báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động 2023 của ban pháp chế.pdf
3. BC.BKT.48.pdf
 
2Báo cáo Thẩm tra các nội dung của UBND huyện, Toà án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện trình tại kỳ họpCác Ban HĐND huyện1.1. Dân tộc.08.pdf
1.2. Dân tộc.09.pdf
1.3. Dân tộc.10.pdf
1.4. Dân tộc.11.pdf
1.5. Dân tộc.12.pdf
1.6. BC.BDT.13.pdf
2.1. BC.BPC.20.pdf
2.2. BC.BPC.21.pdf

2.3. BC.BPC.22.pdf
2.4. BC.BPC.23.pdf
2.5. BC.BPC.24.pdf
2.6. BC.BPC.25.pdf
2.7. BC.BPC.26.pdf
2.8. BC.BPC.27.pdf
2.9. BC.BPC.28.pdf
2.10. BC.BPC.29.pdf
2.11. BC.BPC.30.pdf
2.12. BC.BPC.31.pdf
2.13. BC.BPC.32.pdf
2.14. BC.BPC.33.pdf
2.15. BC.BPC.34.pdf
3.1. BC.BKT.40.pdf
3.2. BC.BKT.41.pdf

3.3. BC.BKT.42.pdf
3.4. BC.BKT.43.pdf
3.5. BC.BKT.44.pdf
3.6. BC.BKT.45.pdf
3.7. BC.BKT.46.pdf
3.8. BC.BKT.47.pdf
3.9. BC.BKT.36.pdf
3.10. BC.BKT.37.pdf
3.11. BC.BKT.38.pdf
3.12. BC.BKT.39.pdf
3.13. BC.BKT.30.pdf
3.14. BC.BKT.31.pdf
3.15. BC.BKT.32.pdf
3.16. BC.BKT.33.pdf
3.17. BC.BKT.34.pdf
3.18. BC.BKT.35.pdf
 
3Báo cáo kết quả Giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND huyện trong 6 tháng cuối năm 2022 Các Ban HĐND huyện1. BC.BPC.18.pdf
2. BC.BKT.29.pdf
3. BC.BDT.06.pdf
 
1Báo cáo công tác Chỉ đạo điều hành năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của UBND huyệnUBND huyệnBáo cáo chỉ đạo điều hành năm 2022.pdf 
2Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023UBND huyện1. Báo cáo Huyện (HĐND huyện).pdf
2. PL kèm theo BC.(.pdf
 
3Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023UBND huyện1. Báo cáo thu chi năm 2022. 836.pdf
2. Phụ biểu kèm theo 836(ứng, chi khác, dự phòng 2022).pdf
 
4Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 UBND huyệnBC tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trình HĐ.838.pdf 
5Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023UBND huyện1. BCKQ thực hành TKCLP năm 2022.pdf
2. PhuLuc BCKQTHTK-CLP_2022.pdf
 
6Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023UBND huyệnBC CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VPPL NĂM 2022. 824.pdf 
7Báo cáo công tác tiếp công dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023UBND huyệnBC KNTC năm 2022.817.pdf 
8Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 3 và trước kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Khóa XIV UBND huyện1. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.pdf
2. Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.861.pdf
 
9Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2022UBND huyện1. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản NN trên địa bàn huyện - Copy (1).pdf
2. Biểu 01A báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn.pdf 
3. Biểu báo cáo kê khai tài sản công trình thủy lợi.pdf 
4. Biểu BCTC nước sạch nông thôn.pdf
5. BM 02 TH xe ô tô.pdf
6. BM 03; 04 TS.pdf
7. BM01.TH NHÀ, ĐẤT THUỘC HUYỆN 2022.pdf
8. BM05 TLTS 2022.pdf
 
10Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách địa phươngUBND huyện1. BC_UBND các quỹ ngoài ngân sách 2022-2023.pdf
2. PL01.pdf
3. PL03.pdf
4. PL04.xlsx
 
11Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022UBND huyện1. Báo cáo huyện.pdf
2. Biểu tổng hợp nông thôn mới năm 2022.pdf
 
12Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022UBND huyệnBáo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.pdf 
13Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022” UBND huyện1. BC UBND Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSMN năm 2022.pdf
2. PHỤ LỤC 1.pdf 
3. Phụ lục II-02.pdf
 
14Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 UBND huyệnBáo cáo BVMT năm 2022.801.pdf 
15Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023UBND huyện09.11.22 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.770.pdf 
16Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023UBND huyện1. BC nội dung trình tại Kỳhọp lần thứ 4-HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ2021-2026.pdf
2. Mau Phu luc 2 - BC-TE -2.pdf
3. Mau Phu luc 3 - Thong ke TECHCDB (1).pdf
 
17Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyệnUBND huyện1. Báo cáo tiếp thu ý kiến theo Báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND huyện.pdf
2. Phụ lục 1 so sánh kết quả giảm nghèo 2022(Chính thức) (1).pdf
 
18Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023UBND huyện1. Tờ trình KTXH trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.pdf
2. Biểu KH 2023 Tờ trình KTHX trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.pdf
3. Biểu KH 2023 kèm theo NQ HĐND huyện.xls
4. Nghi quyet KT-XH HĐND huyện 2023.doc
 
19Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023UBND huyện1.Tờ trình thông qua PA phân bổ dự toán 2023.282.doc
1. Biểu Von doi ung thuc hien CTMTQG nam 2023.pdf
 1. Dự thảo Tờ trình DT 2023- TMR.pdf
 1. PA phân bổ dự toán 2023 (trình).pdf
 1. phụ lục.pdf
 2. Du thao NQ phe chuan PA phan bo dự toán NS năm 2023.doc
2. Dự thảo NQ DT 2023-.xls
 
20Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023UBND huyện1. To trinh ve trinh HDND huyện du kien KHDTC 2023 lần 2.pdf
2. PA phân bổ 2023 kèm theo Tờ trình HĐND huyện kỳ họp thứ 4 (lần 2).pdf
3. Du thao NQ thong qua du kien phuong an phan bo KH dau tu cong nam 2023.doc
4. PA phân bổ 2023 kèm theo NQ HĐND huyện kỳ họp thứ 4 (lần 2).xlsx
 
21Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông UBND huyện1. Tờ trình CTMT 2023 trình HĐND huyện.pdf
2. Nghị quyet chuyên đề phân bổ CTMTQG 2022.doc
3. Phụ lục CTMTQG 2023 kèm theo Nghị quyết lần 2.xlsx
4. Phụ lục CTMTQG 2023 kèm theo TTR trình kỳ họp thứ 4 lần 2.pdf
 
22Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ RôngUBND huyện1. Tờ trình xin bổ sung CTMT NTM 2021-2025 trình HĐND huyện kỳ họp thứ 4.pdf
2. Dự thảo Nghị quyet chuyên đề phân bổ CTMTQG 2021-2025.doc
3. Phụ lục kèm theo NQ HĐND bổ sung CTMT NTM 2021-2025.xlsx
4. Phụ lục kèm theo TTr bổ sung CTMT NTM 2021-2025 tờ trình HĐND.pdf
 
23Tờ trình xin điều chỉnh Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021.UBND huyện1. Tờ trình điều chỉnh NQ 03.pdf
2. Phu luc kèm theo TTr.pdf
3. Dự thảo Nghị quyet điều chỉnh NQ 03.doc
4. Phu luc kèm theo Nghị quyết.xls
 
24Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kết quả kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh.UBND huyện1. Biểu KH 2023 kèm theo NQ HĐND huyện.xls
2. Biểu KH KTXH 2023 kèm theo công văn bổ sung.pdf
3. Công văn bổ sung chỉ tiêu KTXH (theo tỉnh giao).pdf
4. Nghị quyet chuyên đề phân bổ CTMTQG 2022 (1).doc
5. Nghi quyet KT-XH HĐND huyện 2023.doc
6. Phụ lục CTMTQG 2023 kèm theo Công văn bổ sung.pdf
7. Phụ lục CTMTQG 2023 kèm theo Nghị quyết.xlsx
 
25

Tờ trình Về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

UBND huyệnUBND huyện-TTr KTXH trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.doc 
1Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm  2023 của Tòa án nhân dân huyệnToà án nhân dân huyệnvan ban_0033. Toà án.pdf 
1Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm  2023 của VKSND huyệnViện Kiểm sát nhân dân huyệnvan ban_0006. Viện kiểm sát.pdf 
1Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm  2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyệnChi cục Thi hành án dân sự huyệnvan ban_0032.Thi hành án.pdf 
1Thông báo về hoạt động của UBMTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền; ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương Ban Thường trực UBMTTQVN huyệnvan ban_0013.UBMTTQVN.pdf 
1Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện.van ban_0001.pdf 
 Phân tổ thảo luận Phan to thao luan 4 (XIV) (1).doc 
 Gợi ý thảo luận 3_ GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ Kỳ 4doc (XIV).doc 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Thống kê truy cập
Hôm nay : 323
Hôm qua : 449